11
4,879,665

Không chốn yêu đương

Tác giả & Họa sĩ: Dambi | Đang cập nhật
1.029 bình chọn

Lee Eun-gyeom là nhân viên văn phòng điển hình. Là một người mới tại nơi làm việc, anh thân thiện và hòa đồng. Tuy nhiên, khi nói đến tình yêu và các mối quan hệ, anh ấy khá xui. Rồi Han Jihyuk, người quản lý đội đẹp trai, người hoàn toàn thuộc gu của Eun-gyeom xuất hiện! Nhưng đợi một chút ... Có phải con quỷ này của một người quản lý ra ngoài để Eun? Sự xuất hiện của anh ấy sắp gửi cho Eun-gyeom thông qua một tàu lượn cảm xúc!

  • Theo dõi: 5,678
  • Lượt xem: 4,879,665
Danh sách tập
side story 14 18/02/22side story 13 18/02/22Chap đặc biệt 18/02/22side story 12 18/02/22side story 11 18/02/22side story 10 18/02/22side story 9 18/02/22side story 8 18/02/22side story 7 18/02/22side story 6 18/02/22side story 5 18/02/22side story 4 18/02/22side story 3 18/02/22side story 2 18/02/22tái bút 18/02/22Chap 64 18/02/22Chap 64 <kết thúc> 18/02/22Chap 63 18/02/22Chap 62 18/02/22Chap 61 18/02/22[phiên ngoại] merry christmas 18/02/22Chap 60 18/02/22Chap 59 18/02/22Chap 58 18/02/22Chap 58 18/02/22Chap 57 18/02/22Chap 56 18/02/22Chap 55 18/02/22Chap 54 18/02/22Chap 53 18/02/22Chap 52 18/02/22Chap 51 18/02/22Chap 50 18/02/22Chap 49 18/02/22Chap 48 18/02/22Chap 47 18/02/22Chap 46 18/02/22Chap 45 18/02/22Chap 44 18/02/22Chap 43 18/02/22Chap 42 18/02/22Chap 41 18/02/22Chap 40 18/02/22Chap 39 18/02/22Chap 38 18/02/22Chap 37 18/02/22Chap 36 18/02/22Chap 35 18/02/22Chap 34 18/02/22Chap 33 18/02/22Chap 32 18/02/22Chap 31 18/02/22Chap 30.5 18/02/22Chap 30.5 <ngoại truyện> 18/02/22Chap 30 18/02/22Chap 30 <kết thúc phần 1> 18/02/22Chap 29 18/02/22Chap 28 18/02/22Chap 27 18/02/22Chap 26 18/02/22Chap 25 18/02/22Chap 24 18/02/22Chap 23 18/02/22Chap 22 18/02/22Chap 21 18/02/22Chap 20 18/02/22Chap 19 18/02/22Chap 18 18/02/22Chap 17 18/02/22Chap 16 18/02/22Chap 15 18/02/22Chap 14 18/02/22Chap 13 18/02/22Chap 12 18/02/22Chap 11 18/02/22Chap 10 18/02/22Chap 9 18/02/22Chap 8 18/02/22Chap 7 18/02/22Chap 6 18/02/22Chap 5 18/02/22Chap 4 18/02/22Chap 3 18/02/22Chap 2 18/02/22Chap 1 18/02/22
Xem thêm